Co gdy zakłócona zostaje stałość bezpośredniego otoczenia?

postheadericon Co gdy zakłócona zostaje stałość bezpośredniego otoczenia?

Wtedy, gdy zakłócona zostaje stałość bezpośredniego otoczenia komórek środowiska zewnątrzkomórkowego – może szczególnie wyraźnie ujawnić się działanie mechanizmów stabilizujących środowisko wewnątrzkomórkowe. Wiadomo dzisiaj, że pojedyncze komórki, a nawet organelle komórkowe mają własne układy regulacyjne (częściowo związane z funkcją błon komórkowych i wewnątrzkomórkowych), które umożliwiają im zachowanie pewnej niezależności od fluktuacji otaczającego je środowiska. Niektórzy badacze (np. E.D. Robin 1977), zafascynowani funkcjonowaniem autoregulacji na poziomie subkomór- kowym i jej współdziałaniem w zachowaniu integralności komórek w różnych warunkach, proponują odnoszenie pojęcia „środowiska wewnętrznego” Claude’a Bernarda do wnętrza komórki zamkniętego błonami komórkowymi .

Jak wspomniano, przeżycie doraźnych, ostrych wpływów środowiska może zależeć ostatecznie od tolerancji przez organizm zaburzeń homeostazy.

Leave a Reply