Co ma kluczowe znaczenie dla transportu tlenu?

postheadericon Co ma kluczowe znaczenie dla transportu tlenu?

Kluczowe znaczenie dla transportu tlenu z płuc do mięśni ma sprawność układu krążenia, zarówno samego serca jako pompy tłoczącej krew, jak i regulacji przepływu krwi przez różne obszary naczyniowe. Regulacja przepływu krwi przez naczynia krwionośne decyduje o tym, gdzie płynie krew pompowana przez serce – jaka część całej jej ilości kierowana jest do pracujących mięśni, jaka do skóry, mózgu i innych rejonów ciała.

Określenie „sprawność serca” w kontekście tego rozdziału oznacza jego wydajność (jako pompy tłoczącej krew do tętnic), jaką może ono osiągnąć podczas wysiłków fizycznych. Praca serca podczas wysiłków fizycznych wzrasta proporcjonalnie do obciążenia wysiłkowego, dlatego za wykładnik sprawności serca przyjmuje się jego maksymalną objętość minutową – maksymalną objętość krwi, jaką może serce wtłoczyć do tętnic w ciągu minuty podczas odpowiednio ciężkiego wysiłku fizycznego (ryc. IV.24). Wielkość ta zależy od ilości krwi tłoczonej przez serce podczas każdego skurczu jego komór (objętość wyrzutowa) iod liczby skurczów w ciągu minuty. Znaczenie każdego ze składników objętości minutowej serca w kształtowaniu jej wielkości jest różne podczas wysiłków fizycznych o różnym obciążeniu. Przy bardzo ciężkich wysiłkach częstość skurczów serca jest tak duża, że rozkurcz komór serca staje się zbyt krótki na to, aby mogły się one całkowicie wypełnić krwią w tej fazie czynności serca i objętość wyrzutowa serca staje się mniejsza niż podczas lżejszych wysiłków. Mimo to objętość minutowa zwiększa się nadal dzięki zwiększeniu częstości skurczów serca w ciągu minuty. Takie zmniejszenie się objętości wyrzutowej serca stwierdzono po przekroczeniu przez częstość jego skurczów poziomu około 180 na minutę. Maksymalna częstość skurczów serca, osiągana u młodych ludzi (dwadzieścia, dwadzieścia kilka lat) podczas wysiłków fizycznych, wynosi około 200/min.

IV. 24. Zależność objętości minutowej serca od obciążenia wysiłkowego (intensywności wysiłku) obciążenie wysiłkowe

W miarę upływu lat i starzenia się organizmu maksymalna częstość skurczów serca zmniejsza się (ryc. IV.25). Jest to jedna z przyczyn obniżania się z wiekiem maksymalnej objętości minutowej serca, w ślad za nią sprawności zaopatrzenia tlenowego tkanek i wydolności fizycznej organizmu.

Leave a Reply