Definicja zmęcznenia

postheadericon Definicja zmęcznenia

Dla uniknięcia dyskusji zjawiska, które nie istnieje, uzasadnione staje się sformułowanie ograniczonej definicji zmęczenia. W rozumieniu fizjologa zmęczenie jest to zmniejszenie zdolności do pracy, które wystąpiło podczas pracy i w wyniku jej wykonywania.

Zdolność do pracy może naturalnie zmniejszyć się i pod wpływem różnorodnych innych czynników: wysokiej temperatury otoczenia, zmniejszenia zawartości tlenu albo zwiększenia zawartości dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu, hałasu, przeżyć emocjonalnych – stresów różnej natury itd. Są to wszystko zjawiska w swojej istocie różne od zmęczenia, choć subiektywnie mogą być podobnie oceniane. Ponadto różne te wpływy mogą modyfikować tempo rozwoju zmęczenia podczas pracy, przyczyną jego jednak nie są.

W zależności od rodzaju pracy można z grubsza podzielić zmęczenie na „fi-zyczne” i „umysłowe”.

Zresztą zmęczenie, nawet przy przyjęciu podanej wyżej ograniczonej definicji, jest zjawiskiem jednorodnym tylko z punktu widzenia pierwotnej, ogólnej, wywołującej je przyczyny – pracy. Z punktu widzenia biochemicznej i fizjologicznej natury jego podłoża jest to zjawisko całkowicie heterogenne. Bez nadmiernej przesady można powiedzieć, że tyle jest przyczyn (w sensie podłoża fizjologicznego) zmęczenia, ile jest rodzajów pracy, która do niego doprowadziła.

Inne jest podłoże fizjologiczne zmęczenia (przyczyn obniżenia zdolności wy-siłkowej), które wystąpiło pod wpływem pracy długotrwałej o umiarkowanej intensywności, inne – pod wpływem maksymalnych, krótkotrwałych wysiłków sportowych (sprintów), inne pod wpływem wysiłków statycznych itd.

Była mowa poprzednio o tym, że warunkiem długotrwałego wykonywania przez człowieka jakiejkolwiek pracy fizycznej jest zachowanie homeostazy, zachowanie „równowagi czynnościowej”. Zakłócenia w równowadze czynnościowej organizmu, narastające zmiany w jego środowisku wewnętrznym (zakłócenia homeostazy) są symptomami rozwijającego się zmęczenia.

Leave a Reply