Gęstość włosowatych naczyń krwionośnych

postheadericon Gęstość włosowatych naczyń krwionośnych

Gęstość włosowatych naczyń krwionośnych wyrażona liczbą kapilar przy-padających na jednostkę przekroju mięśnia jest podobna u kobiet i u mężczyzn. Różnice w przekroju włókien u kobiet i mężczyzn powodują, że stosunek liczby kapilar do liczby włókien jest u kobiet niższy niż u mężczyzn. Wielkość ta wykazuje u kobiet wysoką kolerację z maksymalnym pochłanianiem tlenu przez organizm. Trening podobnie zwiększa gęstość kapiiar w mięśniach u kobiet jak u mężczyzn.

Obrazowi różnic w charakterystyce mięśni pod względem rodzaju włókien mięśniowych u mężczyzn i kobiet odpowiadają różnice w aktywności kluczowych enzymów kontrolujących przemianę energetyczną w mięśniach. Ogólnie różnice te cechuje mniejsza u kobiet aktywność enzymów przemian beztlenowych, natomiast aktywność enzymów przemian tlenowych jest podobna jak w mięśniach mężczyzn. Możliwe, że różnice te częściowo przynajmniej odzwierciedlają odmienny stosunek objętości (odpowiadającej przekrojowi poprzecznemu) włókien typu ST i FT. Zakres enzymatycznych zmian adaptacyjnych wywołanych przez trening fizyczny jest podobny u kobiet jak u mężczyzn.

Wspomniano już, że budowę ciała kobiety cechuje większa – w stosunku do całej jego masy – niż u mężczyzn ilość tkanki tłuszczowej. Trzeba dodać, że również wewnątrzmięśniowe zasoby trójglicerydów (we włóknach i między włóknami mięśniowymi) są u kobiet większe. Natomiast zawartość glikogenu w mięśniach jest podobna.

Różnicom w zasobach energetycznych lipidów dobrze odpowiada obraz różnic w przebiegu przemiany materii podczas wysiłków fizycznych u kobiet i u mężczyzn.

Leave a Reply