Jakie są substraty energetyczne do pracy mięśniowej?

postheadericon Jakie są substraty energetyczne do pracy mięśniowej?

Reasumując powyższe uwagi, można więc stwierdzić, że substratami energetycznymi do pracy mięśniowej są:

W szczególnych sytuacjach do tego celu mogą też być wykorzystywane keto- kwasy.

Długotrwały wysiłek fizyczny, zwłaszcza o dużej intensywności, może powodować bardzo znaczne zmniejszenie zasobów mięśniowych fosfokreatyny i gli- kogenu oraz trójglicerydów (ryc. „IV.18). Ubytek tych substratów energetycznych z ich zasobów w mięśniach jest jedną z przyczyn zmęczenia.

IV. 18. Mikrofotografia elektronowa włókna mięśnia czworogło- wego u człowieka: a – mięsień w spoczynku, przed wysiłkiem widoczne ziarenka glikogenu (strzałka) b – mięsień po wyczerpującym wysiłku fizycznym widoczne tylko pojedyncze ziarenka glikogenu

Zmniejszają się także zasoby węglowodanowe wątroby. Jeżeli dostarczanie glukozy z wątroby do krwi nie nadąża za wychwytywaniem glukozy z krwi przez kurczące się komórki mięśniowe, stężenie glukozy we krwi zmniejsza się, rozwija się stan zwany hipoglikemią, która także może przyczynić się do rozwoju zmęczenia (wpływ na ośrodkowy układ nerwowy).

ilustruje zmniejszenie się zasobów glikogenu w wątrobie u psów pod wpływem długotrwałego wysiłku fizycznego. Podobnie zmniejszają się pod wpływem wysiłku fizycznego rezerwy glikogenowe wątroby u ludzi. Stwierdzono to w badaniach (E. Hultmana i współpr.), w których porównywano zawartość glikogenu w próbkach wątroby pobranych u ochotników na drodze przez- skórnej punkcji tego narządu, przed i po wysiłku fizycznym.

Trzeba tu przypomnieć, że glukoza uwalniana przez wątrobę do krwi pochodzi z dwu jej „wewnątrz- wątrobowych” źródeł. Jednym źródłem jest glikogen wątrobowy, drugim stale działający proces glukoneogenezy. Polega on na syntetyzowaniu w wątrobie cząsteczek glukozy w oparciu o węgiel nie- węglowodanowy jako podstawę ich struktury. Węgiel ten pochodzi z takich prekursorów glukozy wytwarzanej na drodze glukoneogenezy, jak kwas mlekowy, kwas pirogronowy i aminokwasy, uwalniane głównie z mięśni, oraz glicerol powstający razem z kwasami tłuszczowymi przy rozpadzie trójglicerydów.

IV. 19. Zmiany zawartości glikogenu w wątrobie psa, zachodzące pod wpływem długotrwałego wysiłku fizycznego. Oznaczenie zawartości glikogenu wykonano w próbkach bioptycznych wątroby (z materiałów Zakładu autora)

Leave a Reply