Lipidy tkanki tłuszczowej

postheadericon Lipidy tkanki tłuszczowej

Lipidy tkanki tłuszczowej mobilizowane są np. pod wpływem pobudzenia tej części układu współczulnego, która unerwia tę tkankę (pośredniczy tu noradrenalina), i pod wpływem docierającej do niej z krwią z rdzenia nadnerczy adrenaliny. Oba te hormony – adrenalina i noradrenalina wywierają w organizmie wiele jeszcze innych ,,ubocznych” wpływów, niekorzystnych z punktu widzenia zdolności wysiłkowej. Takim efektem jest np. „marnotrawiący” tlen wpływ adrenaliny na serce (rozprzężenie fosforylacji i utleniania), wpływ naczynio- skurczowy noradrenaliny w skórze i trzewnym obszarze naczyniowym, gdy jej stężenie we krwi wzrasta bardzo znacznie itp.

Otóż istotny dla podtrzymania zdolności do pracy wpływ amin katecholowych (adrenaliny i noradrenaliny) na tkankę tłuszczową zachodzi pod wpływem mniejszych niż przed treningiem ilości tych amin. Czechosłowacka badaczka, dr Jana Parizkova, opisała wzrost pod wpływem treningu wrażliwości komórek tkanki tłuszczowej na działanie czynników mobilizujących ich zapasy lipidowe (trój- glicerydowe). Po treningu mniejsza ilość adrenaliny czy noradrenaliny (lub innych hormonów, np. hormonu wzrostowego) jest potrzebna do uwolnienia z tych trójglicerydów wolnych kwasów tłuszczowych niż przed treningiem. Tłumaczy to, dlaczego efekt ten podczas wysiłku fizycznego zachodzi przy mniejszym wzroście stężenia we krwi adrenaliny i noradrenaliny. Wspomniano o korzyści z tego wynikającej dla organizmu.

Leave a Reply