Osiąganie wartości maksymalnych

postheadericon Osiąganie wartości maksymalnych

Jeżeli bierzemy pod uwagę osiągane wartości maksymalne, a te wartości istotne są z punktu widzenia wydolności fizycznej (z definicji jest to maksymalne pochłanianie tlenu przez organizm), możemy stwierdzić, że trening nie wpływa istotnie na maksymalną częstość skurczów serca. U ludzi w tym samym wieku jest ona praktycznie jednakowa. O zwiększeniu maksymalnej objętości minutowej serca musi więc decydować wzrost jego objętości wyrzutowej. Jest tak w istocie. Zwiększenie objętości wyrzutowej serca jest najbardziej istotną zmianą adapta- cyjną, jaka zachodzi w narządzie krążenia pod wpływem wytrzymałościowego treningu fizycznego: każdy skurcz komór serca może teraz wyrzucać na obwód więcej krwi. Wielkość ta może zwiększyć się w spoczynku z około 75 ml do około 150 ml, a nawet więcej u ludzi wysoko wytrenowanych.

– 3500

– 3000

– 2500 objętości komory: opróżnia się ona dokładniej przy każdym skurczu, wyrzucając większą część całej objętości krwi znajdującej się w komorze ,

może być większy dopływ krwi do serca podczas wysiłku (lepsze działanie „pompy mięśniowej”). Powoduje to większe rozciągnięcie przez krew mięśnia komór w okresie ich rozkurczu. Z chwilą rozpoczęcia skurczu mięsień sercowy jest bardziej rozciągnięty, a to zwiększa jego skurcz, tak samo jak zwiększa się siła skurczu rozciągniętego mięśnia szkieletowego.

Leave a Reply