Otyłość – niejednoznaczne pojęcie

postheadericon Otyłość – niejednoznaczne pojęcie

Otyłość nie jest pojęciem jednoznacznym pod względem mechanizmów jej rozwoju. Istnieje wiele różnych „wewnętrznych” przyczyn otyłości, leżących w zaburzeniach czynności ośrodkowego układu nerwowego, zaburzeniach we- wnątrzwydzielniczych, zaburzeniach przemiany materii i in. Nie zmienia to naturalnie faktu, że ostateczną przyczyną otyłości jest zawsze rozbieżność między ilością energii doprowadzanej do organizmu w składzie pożywienia i ilością energii wydatkowanej przez organizm w różnych formach.

Szczególnie duże ryzyko ze względu na odległe skutki związane jest z prze-karmianiem we wczesnym okresie życia, w dzieciństwie. Nadmierne doprowadzenie energii w składzie pokarmów w tym okresie życia stymuluje wzrost ilości komórek tłuszczowych, tzw. adipocytów (ryc. IV.48) w tkance tłuszczowej.

Mikroskopowy obraz komórki tłuszczowej człowieka. Komórkę wypełnia kropla tłuszczu (trójglicerydów). Widoczne jest jądro komórki zepchnięte na jej obwód i rąbek plazmy komórkowej otaczający kroplę tłuszczu

Raz wykształcone w dzieciństwie komórki tłuszczowe pozostają na całe życie i bardzo łatwo wypełniają się tłuszczami w późniejszych jego latach.

Można to nawet traktować jako reakcję adaptacyjną – przekarmianie powoduje, że rosnący organizm rozbudowuje magazyny, w których może „odkładać” nadmiar energii uzyskiwanej w pokarmie.

W warunkach życia „społeczeństw dobrobytu” magazyny te stają się coraz częściej przepełnione w stopniu zagrażającym zdrowiu. Omawianie mechanizmów związku otyłości z rozwojem innych chorób cywilizacyjnych wychodziłoby poza ramy tego rozdziału. Wystarczy tutaj stwierdzenie tego faktu. Dla przykładu można tylko wspomnieć o tym, że np. w Stanach Zjednoczonych otyłością dotkniętych jest 10-20% wszystkich dzieci i 3550% ludzi w średnim wieku. Dystrybucja tej nadwagi w różnych warstwach społecznych jest już innym problemem.

Leave a Reply